www.schueco.sk

Ďalšie témy tohto vydania

Schüco FireStop
Firemná brožúra Schüco
Schüco predkladá prvú správu o trvalej udržateľnosti
Schüco FireStop

Nová protipožiarna a dymotesná platforma

Nová protipožiarna a dymotesná platforma Schüco FireStop ADS 90 FR 30 a Schüco FireStop ADS 76.NI SP umožňuje vďaka príkladnej konštrukcii výraznú redukciu komplexnosti pri maximálnej flexibilite. Jadro koncepcie platformy tvorí nová geometria profilu, založená na falcovo otvorených profiloch so stavebnými hĺbkami 90 mm a 76 mm.

S novou generáciou hliníkových protipožiarnych a dymotesných systémov možno teraz rýchlo a pružne presadiť požiadavky prevádzkovateľa aj za plnej prevádzky – možnosť, akej niet páru. Vďaka falcovo otvorenej geometrii sa dajú bez veľkej námahy realizovať takéto užívateľské zmeny alebo dodatočné prispôsobenia na už jestvujúce dvere.

Firemná brožúra Schüco

Individuálne riešenia a inovácie so systémom

Prehľad o firme Schüco: Kto alebo čo je Schüco, aké pozície firma zastáva, čím sa Schüco vyznačuje? Na tieto  a ďalšie otázky odpovedá firemná brožúra. Komplexný firemný profil informuje o.i. o obchodnom modeli, o portfóliu, o podnikateľskej zodpovednosti a vlastných hodnotách a cieľoch.

Stiahnite si teraz podnikovú brožúru
Schüco predkladá prvú správu o trvalej udržateľnosti

Ako budeme v budúcnosti bývať a pracovať?

Po prvý raz Schüco vysvetľuje svoje angažovanie sa v oblasti trvalej udržateľnosti v obsiahlej správe s názvom „Ako budeme v budúcnosti bývať a pracovať?“ Táto 64-stranová dokumentácia poskytuje informácie o tom, ako je trvalá udržateľnosť vofirme organizovaná, bilancuje ekonomické, ekologické a sociálne aktivity Schüco a definuje ciele do budúcnosti.

Stiahnite si teraz správu o trvalej udržateľnosti
Ďalšie novinky nájdete aj na našich iných kanáloch