Wat zoekt u?

Gecertificeerde gebouwen

Hoogwaardige kantoorgebouwen op centrale locaties worden vandaag omwille van economische overwegingen duurzaam gepland, opgetrokken en gecertificeerd. Als basis voor de beoordeling gelden economische, ecologisch en socioculturele aspecten, alsook de technische en proceskwaliteit. Het doel is om het gebruik van de beschikbare materialen te garanderen door een hulpmiddelensparende, duurzame en recycleerbare bouwmethode en zodoen de negatieve effecten op het milieu en de gezondheid van de gebruiker te beperken. Om de certificering van een gebouw te waarborgen, zijn robuuste systemen voor de bekleding van het gebouw en de volledige planning van de gevel nodig. De bandbreedte van de Schüco systemen en diensten biedt hiertoe uitstekende vereisten. 

Weerstandsbestendige materialen, lage onderhoudsinspanning en weinig te vervangen slijtbare onderdelen zorgen voor de duurzaamheid van de Schüco systemen en garanderen zodoende de economische vereisten voor een gebouwcertificering. Ecologisch gezien blinken Schüco systemen uit door hun energie efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. Ze voldoen niet alleen aan de individuele vereisten van de gebruiker in alle klimaatzones, maar kunnen zelfs energie winnen.

Schüco biedt bovendien systemen die de daglichtvoorziening, ventilatie en beschaduwing van gebouwen optimaliseren en zodoende rekening houden met de socioculturele aspecten van een gebouwcertificering en het comfort van de gebruiker verhogen. Al decennialang begeleidt Schüco alle productontwikkelingen met eigen tests in een gestaag groeiend technologie- en testcentrum, dat geaccrediteerd werd door DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) en de technische kwaliteit van de systemen waarborgt. De 360°-duurzaamheidsuitspraak van Schüco omvat de volledige levenscyclus van een product, van bij de productie tot het gebruik, tot de mogelijkheid van hergebruik en het garandeert de proceskwaliteit van een gebouwcertificering.

De belangrijkste certificaten in een notendop

Advies en planning met duurzame perspectieven - EPD voor aluminium ramen

Voor 360° duurzaamheid zijn milieuverklaringen (Environmental Product Declarations, EPDs) essentieel voor alle toegepaste systemen. Hun formulering voor metaalbouwsystemen is bij Schüco geintegreerd in de berekeningssoftware SchüCal. Het lage energieverbruik dat de systemen waarborgen en de daarin gebruikte duurzame grondstoffen in schuim en dichtingen leveren de overige prestaties. De nieuwe bouwproductenverordening verkiest bovendien duurzaamheid voor bouwproducten, die dan via EPD's te bewijzen is. Aanbestedingen hebben dankzij de geïntegreerde aanpak bij constructie en berekening een gegarandeerde planning en kost.

https://ibu-epd.com/veroeffentlichte-epds/


EPD voor kunststof ramen

Voor kunststof ramen bestaat er al een zogeheten EPD die geldig is voor PVC-systemen met 70 mm inbouwdiepte. Kort voor de productie vindt nog een verdere "gemiddelde EPD" plaats voor systemen ≥ 80 mm conform ISO 14025 en DIN EN 15804. Voor deze EPD's worden in een EPPA-werkgroep op Europees vlak met medewerking van Schüco databases voor kunststof ramen samengesteld en beoordeeld. De potentiele milieu-effecten van de kunststof ramen worden daarin over hun gehele levensloop telkens procentueel conformfabricage-, gebruiks- en end-of-life-fase voorgesteld. Schüco is met zijn 70 mm systemen Systemen Schüco CT 70 AS en Schüco CT 70 MD op basis van deze Verband-EPD in de DGNB-navigator vertegenwoordigd (www.dgnb-navigator.de). Daar vindt u meer informatie.

Gebouwcertificering
Dashboard
Sluiten