Wat zoekt u?

Cradle to Cradle®

Duurzaam vanaf het begin

Bouwen betekent jaren vooruit denken. Gebouwen die we vandaag ontwerpen, bepalen hoe toekomstige generaties zullen leven en werken. Cradle to Cradle is daarom een ​​essentieel onderdeel van onze 360° duurzaamheidvisie. Eigenschappen die zijn geïnspireerd op het Cradle to Cradle-principe, voldoen aan de eisen van morgen en fungeren ook als waardevolle grondstoffenvoorraad.

De Cradle to Cradle-filosofie is de basis voor alle productontwikkelingen bij Schüco. Als het gaat om de implementatie van het C2C-principe in de bouwsector, loopt Schüco voorop met 43 systemen die al gecertificeerd zijn met de Silver-status. Alle C2C-gecertificeerde systemen van Schüco zijn standaard gratis verkrijgbaar en voldoen nu al aan de normen van morgen. Dit betekent ook dat op C2C geïnspireerde eigenschappen hun waarde beter behouden dan conventionele gebouwen.

“Duurzaamheid is geen trend - het is een houding. Dit wordt weerspiegeld in alle gebieden van ons bedrijf. Schüco is een van de pioniers in de bouwsector, niet alleen op het gebied van duurzaamheid, maar ook bij de ontwikkeling van C2C-gecertificeerde producten. We verwachten dat de behoefte en daarmee de vraag naar deze certificaten aanzienlijk zal toenemen. Geen enkel ander systeem dekt zo uitgebreid en consistent duurzaamheid op productniveau.”

Andreas Engelhardt, Managing Partner of Schüco International KG

Een revolutionair concept

De natuur was de inspiratie voor het baanbrekende ontwerpconcept van de twee vooruitstrevende en laterale denkers, professor Michael Braungart en William McDonough. De C2C-filosofie beschouwt alle materialen als voedingsstoffen in gesloten biologische of technische cycli. Deze aanpak gaat veel verder dan conventionele concepten van recycling, omdat de materialen hun kwaliteit behouden en er geen afval is.
Cradle to Cradle-producten en productieprocessen vereisen radicaal nieuw denken en uitgebreide, vooruitstrevende planning - van productie uit grondstoffen en de gebruiksfase tot ontmanteling, verwerking en hergebruik als grondstof. Er moet bewijs zijn dat alle gebruikte materialen vrij zijn van verontreinigende stoffen en geproduceerd zijn met hernieuwbare energie, zodat ze veilig zijn en geen schade toebrengen aan mens of milieu.

Cradle to Cradle Certified© is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
Cradle to Cradle Certified© is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Strikte criteria voor certificatie

Om gecertificeerd te worden volgens de C2C Certified ™ Product Standard, worden producten beoordeeld op vijf uitgebreide criteria. Alle criteria zijn gelijk gewogen, maar de materiële gezondheid wordt bijzonder belangrijk geacht. Als een materiaal stoffen bevat die op een verboden lijst staan, wordt er geen certificering verleend. Bij elk beoordelingscriterium kan een van de vijf certificeringsniveaus worden behaald: Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum. De resultaten worden vastgelegd op een scorekaart. Het totale resultaat voor een product is gebaseerd op het zwakste beoordeelde criterium.

Gezonde materialen

Gezonde materialen

Materiële gezondheid van gebruikte stoffen

De gezondheid en veiligheid van mens en natuur moet worden gegarandeerd. Daartoe moeten fabrikanten de stoffen registreren en hun toxicologie beoordelen, zich houden aan grenswaarden en verboden stoffen en problematische stoffen vervangen.

Hergebruik van materialen

Hergebruik van materialen

Recyclebaarheid van het product in de technische of biologische cyclus

Fabrikanten moeten producten vervaardigen met een hoog hergebruikpotentieel. Daartoe is het noodzakelijk om een ​​bewijs van goede recycleerbaarheid te leveren, een hoog percentage secundaire grondstoffen aan te moedigen en retourprocessen te implementeren.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie

Gebruik van hernieuwbare energie

Het doel is om hernieuwbare energie te gebruiken. Daartoe moeten fabrikanten de uitstoot van broeikasgassen registreren, hernieuwbare energie gebruiken voor productie en verdere verwerking of de door energieverbruik veroorzaakte emissies in evenwicht brengen met certificaten.

Watermanagement

Watermanagement

Verantwoordelijk watermanagement

Het is belangrijk om op een eerlijke en bewuste manier om te gaan met waterbeheer. Dit vraagt ​​om een ​​strategie voor verantwoord omgaan met water, wateraudits en het wegnemen van watervoorziening en kwaliteitsproblemen.


Sociale rechtvaardigheid

Sociale rechtvaardigheid

Naleving van sociale waarden

De menselijke waardigheid en de integriteit van natuurlijke systemen moeten worden gerespecteerd. Daartoe moeten interne of externe audits worden uitgevoerd, moeten sociale problemen in de toeleveringsketen worden verholpen en moeten positieve impactstrategieën worden geïmplementeerd.

“Om gecertificeerd te worden volgens de C2C Certified ™ Product Standard, worden producten beoordeeld op vijf uitgebreide criteria. Alle criteria zijn gelijk gewogen, maar de materiële gezondheWe moeten duurzaamheid heroverwegen als we de toekomst van onze planeet op een positieve manier willen vormgeven. Cradle to Cradle denkt in termen van "meer voordelen" in plaats van "minder schade". Daartoe streeft C2C ernaar intelligente producten te produceren die oneindig in technische cycli circuleren zonder kwaliteitsverlies.


De bouwsector kan een leidende rol spelen in deze aardverschuiving. De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het materiaalverbruik wereldwijd. We moeten dit feit gebruiken als een kans om te innoveren en de ontwikkeling van producten die echt recyclebaar zijn, voort te stuwen.”

Professor Michael Braungart, co-founder of the Cradle to Cradle design concept

Duurzaam ontwerpen eenvoudig gemaakt

Ieder gebouw is uniek. Architecten en planners hebben daarom oplossingen nodig waarmee ze hun bouwprojecten flexibel kunnen plannen en configureren. Het modulaire systeem van Schüco is de ideale basis voor het creëren van individuele combinaties van raam-, deur- en gevelsystemen - en houdt daarbij de volledige controle over kosten en kwaliteit.

Schüco behaalde in 2016 Brons C2C-certificering voor zijn modulaire systeem. Dit betekent dat gecertificeerde artikelen kunnen worden gebruikt om een ​​volledige productielijn samen te stellen met de C2C Brons-standaard. Het C2C modulaire systeem had sinds 2018 een Silver-certificering. 43 systemen zijn nu gecertificeerd volgens de hoge C2C Silver-standaard.

SchüCal: Ontwerpsoftware SchüCal introduceert het modulaire systeem in de moderne planningspraktijk, waardoor individuele raam-, deur- en gevelcombinaties C2C-verificatie kunnen verkrijgen. SchüCal controleert ook snel alle Silver-gecertificeerde Schüco-systemen om te zien of er een C2C-compatibele configuratie is. Met één druk op de knop genereert het product milieuverklaringen, U-waardeberekeningen en CE-prestatieverklaringen. Dit geeft gevelontwikkelaars en architecten volledige ontwerpvrijheid en betrouwbaarheid voor het plannen van een duurzame gebouwschil.

Gebouwcertificering: C2C-gecertificeerde producten worden positief beoordeeld door de LEED en DGNB (German Sustainable Building Council) gebouwcertificatiesystemen. Bovendien kan de certificering worden gebruikt als ondersteunend document in veel andere normen voor groen bouwen. Schüco ondersteunt architecten, investeerders en constructeurs met gedetailleerde documentatie over de huidige certificaten.

Het eerste gebouw

SchüCal: Ontwerpsoftware SchüCalHet eerste door C2C geïnspireerde gebouw in Duitsland is het RAG-hoofdkantoor op de UNESCO-werelderfgoedlocatie van de kolenmijn Zollverein in Essen. Het is uitgerust met het Schüco AWS 75.SI + aluminium raamsysteem met Silver-certificering. De individuele raamunits zijn zo ontworpen dat ze volledig kunnen worden gerecycled als het gebouw wordt gesloopt of verbouwd, waardoor een afvalvrije gevel een realiteit wordt. Het RAG-gebouw krijgt waarschijnlijk het Platinum DGNB-certificaat.


Schüco systemen met certificaat zilver

Schüco systemen met certificaat zilver

46 Schüco-systemen hebben het C2C Zilver-certificaat: 29 raamsystemen, 7 gevelsystemen, 7 deursystemen en 3 zonweringsystemen. U kunt hier onze C2C zilver certificaat downloaden

werteorientierte_perspektiven_cradle_to_cradle_logo_silver

Schüco systemen met certificaat brons

Schüco systemen met certificaat brons

9 Schüco-systemen hebben het C2C Bronzen-certificaat. Dit zijn 2 raamsystemen, 3 gevelsystemen, 3 schuifsystemen en 1 brandwerend deursysteem. U kunt onze C2C Brons certificaat hier downloaden.

werteorientierte_perspektiven_cradle_to_cradle_logo_bronze

“Sinds het begin van de eeuw concentreren we ons op de vraag hoe architectonische oplossingen voor duurzame gebouwen er uit kunnen zien. Onze overwegingen zijn sindsdien veel verder gegaan dan het oorspronkelijke kernprobleem van energie-efficiëntie: de toenemende schaarste aan hulpbronnen vereist een holistische overweging van gebouwen in hun levenscyclus.

In 2008 heeft de DGNB (Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen) haar certificeringsnorm ontwikkeld, en daarmee het meest uitgebreide systeem tot nu toe voor duurzaam bouwen in de context van ecologische en sociaal-culturele aspecten. Sinds de oprichting werken we actief en formeel samen met de productadviesraad. Zo hebben we ons al in een vroeg stadium gericht op het verantwoord omgaan met middelen. Een kerngedachte hierbij is de circulatie van bouwproducten in een gesloten kringloop.”

Professor Winfried Heusler, Senior Vice President, Schüco International KG
Cradle to Cradle
Dashboard
Sluiten