Wat zoekt u?

...

Hoogste kwaliteits- en milieunormen

De globale politieke ontwikkelingen met mijlpalen als "Limits of Growth" van de Club van Rome 1972, de klimaatconferentie Rio de Janeiro van 1992 of het protocol van Kyoto 1997 met klimaatdoeleinden vormt de basis voor het actuele onderwerp duurzaamheid. Deze leidden tot het ontstaan van de duurzame ontwikkeling, tot milieurichtlijnen, verordeningen en normen op globaal, Europees en nationaal vlak.

Hoogste kwaliteits- en milieunormen

Meer dan 80% van de gebouwen in Duitsland zijn ouder dan 25 jaar en liggen met hun energieverbruik verder boven het in de EnEV vereist niveau. Momenteel valt 40% van het energiegebruik en de daarmee verbonden CO2-uitstoot van gebouwen weg, op die manier vormen deze een zwaartepunt voor de verklaarde maatregelen in verband met de klimaatdoeleinden. De wettelijke principes zijn daarbij marktbepalend, zoals EPBD 2010 en ENEV 2012, met verscherpte eisen en vanaf juli 2013 de bouwproductenverordening met duurzaamheid als nieuwe basisvereiste, alsook de verdere afname en het duurder worden van energie.

Waardegerichte perspectieven voor groene gebouwen
Dashboard
Sluiten