Wat zoekt u?

...

Het Schüco managementbeleid

Kwaliteit uit verantwoordelijkheid

Een actief kwaliteits-, milieu-, energie- en arbeidsbeschermingsbeheer vormt een wezenlijk element van het managementbeleid van Schüco. We houden hierbij rekening met alle relevante aspecten – van de productie van de goederen en grondstoffen tot de ontwikkeling, productie, de marketing, de distributie en de logistiek tot de verwijdering. Deze elementen hebben als doel om met alle producten en serviceprestaties de hoogste normen te waarborgen in alle domeinen en processen. Dat helpt niet alleen om fouten te vermijden, maar ook een continue verbetering in alle producten en processen na te streven.

Binnen het kader van het managementsysteem richt Schüco International KG zich naar de vereisten van de internationale kwaliteitsnormen DIN EN ISO 9001, voor milieubescherming DIN EN ISO 14001, voor Energiemanagement DIN EN ISO 50001 en ook naar de wettelijke richtlijnen van de professionele arbeidsbescherming.
De nationale, juridische en regelgevende bepalingen gelden daarbij telkens als minimumvereisten. In de gehele Schüco groep wordt een maatstaf voor veiligheid, gezondheids- en milieubescherming nagestreefd, die deze overtreft.

De mens staat centraal

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en klanten, alsook een sociale verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij vormen onderdeel van onze bedrijfsdoeleinden en liggen bij de verantwoordelijkheid van het bedrijfsmanagement. Schüco verplicht alle medewerkers om de vereisten van de wetten, normen en richtlijnen na te leven, om het welzijn van onze klanten en zakenpartners, onze medewerkers en het milieu te waarborgen. Hierbij vormen ervaringen en verantwoordelijkheidszin en het dagelijks toepassen van onze basisprincipes, de basis van alle handelingen van onze medewerkers en partners.

Voortgang uit overtuiging

Schüco verbetert in nauwe samenwerking met de leveranciers voortdurend zijn systemen, werkprocedures en processen, om de kwaliteit van producten en services te verhogen. We willen de eisen van onze klanten uitgebreid invullen en de verwachtingen overtreffen. Het Schüco managementsysteem waarvan de implementatieomvang en effect regelmatig gecontroleerd wordt, garandeert een continue, toepassingsspecifieke doorontwikkeling. Alle medewerkers worden er door het management toe aangemoedigd om innovaties voor de systeemefficiëntie te lanceren en ondersteunen.

Duurzaamheid bij alles wat we doen

De milieubescherming, het vermijden van milieubelasting en de efficiënte omgang met de voorhanden zijnde energiebronnen vormen een belangrijk onderdeel van het bedrijfsbeleid.

Schüco biedt hiertoe met zijn producten systeemoplossingen voor een duurzame gebouwenuitvoering die ertoe bijdraagt dat de energie efficiënt wordt ingezet. Dit kan gebeuren dankzij een vermindering van het energiegebruik en/of door een beter energiegebruik. Milieubescherming en veiligheid, economisch succes en sociaal handelen hebben dezelfde waarde voor Schüco​.

Het management van Schüco International KG garandeert dat de noodzakelijke hulpbronnen ter beschikking staan, om de nagestreefde doeleinden te bereiken. Het management is verantwoordelijk voor de definitie, de implementatie en de vormgeving van de hier bepaalde principes en controleert en werkt deze voortdurend bij.

Managementbeleid
Dashboard
Sluiten