Wat zoekt u?

360° duurzaamheid

Levenscycluskosten en behoud van hulpbronnen

Nouvelle loi sur les marchés publics pour la durabilité des bâtiments publics

En avril 2016, le gouvernement allemand a publié un nouveau règlement sur la passation des marchés publics (Vergabeverordnung - VgV), mettant ainsi en œuvre une exigence de l'Union européenne de 2014. Le VgV stipule, entre autres, au § 59 que les pouvoirs adjudicateurs publics peuvent spécifier que les "coûts du cycle de vie" doivent être pris en compte dans le critère d'attribution "coûts".

Lors de l'évaluation d'une offre, les coûts comprennent non seulement les coûts d'acquisition mais aussi les coûts d'utilisation (consommation d'énergie et de ressources), les coûts d'entretien, les coûts en fin de vie (démolition, élimination, recyclage) et les effets externes monétaires de la pollution de l'environnement (émission de gaz à effet de serre). Le VgV crée ainsi la condition légale pour que les exigences des clients en matière de durabilité technique et économique soient fondées sur des critères objectifs.

Enveloppe du bâtiment et coûts du cycle de vie

L'enveloppe du bâtiment joue souvent un rôle décisif dans le niveau des coûts du cycle de vie. Au début, les coûts d'acquisition des fenêtres et des façades en aluminium ou des systèmes de ventilation sont relativement élevés. Cependant, le calcul des bâtiments est sensiblement différent lorsque la consommation d'énergie est faible, les besoins d'entretien sont faibles et la valeur monétaire de l'utilisation des anciens matériaux est élevée lorsque le bâtiment est mis au rebut et recyclé plusieurs décennies plus tard.

Deze manier van kijken naar de cyclus moet ook rekening houden met het comfort op de werkplek en het hoge productiviteitsniveau voor werknemers in werkruimten met optimale ventilatie, om cruciale besluitvormingscriteria vast te stellen. Dit omvat het werk dat Schüco uitvoert met het WWF (World Wildlife Fund) en het ASI (Aluminium Stewardship Initiative), om de hele aluminium toeleveringsketen onder de loep te nemen volgens ecologische en sociale criteria. Schüco ondersteunt deze waardegerichte perspectieven voor moderne gebouwen met zijn uitgebreide concept van 360 ° duurzaamheid.


360° AANPAK, OMGAAN MET GRONDSTOFFEN EN CRADLE TO CRADLE

Met de uitspraak 360° duurzaamheid stelt Schüco zich de eis om hulpbronbesparende, economische en toekomstgerichte gebouwen aan te bieden. Het is de bedoeling ergonomische en gezondheidsbeschermende werk- en woonruimtes mogelijk te maken, het verbruik van energie te minimaliseren en de hulpbronnen te sparen. Dit geldt voor de volledige levenscyclus van een product: van de productie tot het gebruik tot de mogelijkheid van recycling. 

Moderne bouwtechnologie moet daarom voldoen aan hoge eisen op het gebied van design, comfort en veiligheid. Tegelijkertijd verminderen gebouwen de CO2-uitstoot door thermische isolatie en geoptimaliseerde ventilatie. Dankzij hun intelligente ontwerpen en recyclebare componenten die niet schadelijk zijn voor mens en milieu, leveren ze ook een belangrijke bijdrage aan het omzetten van grondstoffen in producten die na gebruik aan het einde van hun levenscyclus verwerkt kunnen worden en weer waardevolle grondstoffen worden. . Dit 'Cradle-to-Cradle'-principe (C2C) is het model voor een toenemend aantal producten van Schüco.

DUURZAAMHEID BIJ SCHÜCO

Brochure om te downloaden

Fassade

In deze brochure leest u alles over onze ambities ten aanzien van duurzame gebouwontwikkelingen, waarmee Schüco tijdig reageert op de globale uitdagingen.

360° duurzaamheid
Dashboard
webspecial.m209.close