Wat zoekt u?

360° duurzaamheid

Levenscycluskosten en behoud van hulpbronnen

Nieuwe wet overheidsopdrachten voor de duurzaamheid van overheidsgebouwen

In april 2016 publiceerde de Duitse regering een nieuwe verordening inzake overheidsopdrachten (Vergabeverordnung - VgV), waarmee een eis van de Europese Unie uit 2014 ten uitvoer werd gelegd. De VgV bepaalt onder meer in § 59 dat de aanbestedende diensten kunnen bepalen dat bij het gunningscriterium "kosten" rekening moet worden gehouden met de "levenscycluskosten".

Bij de evaluatie van een aanbesteding omvatten de kosten niet alleen de aankoopkosten, maar ook de gebruikskosten (verbruik van energie en grondstoffen), de onderhoudskosten, de kosten aan het einde van de levensduur (sloop, verwijdering, recycling) en de in geldwaarde uitgedrukte externe effecten van milieuverontreiniging (uitstoot van broeikasgassen). De VgV schept aldus de wettelijke voorwaarde dat de eisen van de klant inzake technische en economische duurzaamheid gebaseerd moeten zijn op objectieve criteria.

Gebouwschil en levenscycluskosten

De gebouwschil speelt vaak een doorslaggevende rol in de hoogte van de levenscycluskosten. In het begin zijn de aanschafkosten voor aluminium ramen en gevels of ventilatiesystemen relatief hoog. De berekening van gebouwen ziet er echter heel anders uit wanneer het energieverbruik laag is, de onderhoudseisen laag zijn en de geldwaarde van het gebruik van oude materialen hoog is wanneer het gebouw enkele tientallen jaren later wordt gesloopt en gerecycleerd.

Deze manier van kijken naar de cyclus moet ook rekening houden met het comfort op de werkplek en het hoge productiviteitsniveau voor werknemers in werkruimten met optimale ventilatie, om cruciale besluitvormingscriteria vast te stellen. Dit omvat het werk dat Schüco uitvoert met het WWF (World Wildlife Fund) en het ASI (Aluminium Stewardship Initiative), om de hele aluminium toeleveringsketen onder de loep te nemen volgens ecologische en sociale criteria. Schüco ondersteunt deze waardegerichte perspectieven voor moderne gebouwen met zijn uitgebreide concept van 360 ° duurzaamheid.


360° AANPAK, OMGAAN MET GRONDSTOFFEN EN CRADLE TO CRADLE

Met de uitspraak 360° duurzaamheid stelt Schüco zich de eis om hulpbronbesparende, economische en toekomstgerichte gebouwen aan te bieden. Het is de bedoeling ergonomische en gezondheidsbeschermende werk- en woonruimtes mogelijk te maken, het verbruik van energie te minimaliseren en de hulpbronnen te sparen. Dit geldt voor de volledige levenscyclus van een product: van de productie tot het gebruik tot de mogelijkheid van recycling. 

Moderne bouwtechnologie moet daarom voldoen aan hoge eisen op het gebied van design, comfort en veiligheid. Tegelijkertijd verminderen gebouwen de CO2-uitstoot door thermische isolatie en geoptimaliseerde ventilatie. Dankzij hun intelligente ontwerpen en recyclebare componenten die niet schadelijk zijn voor mens en milieu, leveren ze ook een belangrijke bijdrage aan het omzetten van grondstoffen in producten die na gebruik aan het einde van hun levenscyclus verwerkt kunnen worden en weer waardevolle grondstoffen worden. . Dit 'Cradle-to-Cradle'-principe (C2C) is het model voor een toenemend aantal producten van Schüco.

DUURZAAMHEID BIJ SCHÜCO

Brochure om te downloaden

Fassade

In deze brochure leest u alles over onze ambities ten aanzien van duurzame gebouwontwikkelingen, waarmee Schüco tijdig reageert op de globale uitdagingen.

360° duurzaamheid
Dashboard
Sluiten