Wat zoekt u?

Voorbeeldconcepten

Recyclage van aluminium en kunststof

Aluminium Recycling A/U/F

De A/U/F (Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau) (aluminium en milieu in raam- en gevelbouw) heeft als doel de duurzame vernietiging en recyclage van gedemonteerde bouwelementen/bouwprofielen, van aluminium ramen, deuren en gevels voor het hergebruik van materialen. De leden van de A/U/F, waar ook Schüco toe behoort, zijn systeemhuizen, fabrikanten, constructeurs en leveranciers uit geheel Duitsland. De A/U/F voorziet in de verantwoorde recyclage van buiten gebruik gestelde aluminium raamprofielen, die praktisch 100% recycleerbaar zijn. Voor de recyclage worden de oude profielen versnipperd, gezuiverd en gesmolten. Het voordeel: de bewerking van oud aluminium vereist slechts circa 5% van de energie die men nodig had voor de productie van de oorspronkelijke aluminium. Uiteraard is deze procedure zeer voordelig. Zodoende is de duurzaamheid van aluminiumsystemen doorgaans te vergelijken met de duurzaamheid van andere materialen. De cijfers spreken voor zich: 75% van de sinds 1888 geproduceerde aluminium wordt vandaag nog steeds gebruikt. De kwaliteit van de gerecycleerde aluminium onderscheidt zich op geen enkel vlak van het startmateriaal en kan zonder beperkingen voor nieuwe profielen gebruikt worden.

Kunststof recycling - Rewindo

Rewindo is een vereniging van de toonaangevende Duitse kunststof-profielfabrikanten op basis van de eerdere systemen voor oude ramen van FREI en VEKA Umwelttechnik GmbH. Het doel van Rewindo is het terugbrengen van gedemonteerde kunststof ramen, deuren en rolluiken in de grondstoffenkringloop te verhogen en te bevorderen. Rewindo is een servicepartner voor het hergebruik van bouwproducten van PVC. Deze ondersteunt zijn leden bij alle recyclagekwesties, onder andere met documentatiematerialen, het voorbereiden van verzameldozen en de aflevering van het recyclagecertificaat. Rewindo heeft dus als opdracht te informeren, motiveren en organiseren. Want het ondoordachte wegwerpen van oude kunststof elementen heeft geen zin.

Bovendien gelden sinds 2005 de technische richtlijn inzake gemeentelijk afval en de verordening inzake afvalopslag. Ingevolge hiervan mag onbehandeld afval niet meer gedeponeerd worden.

Daarom moet oude PVC ramen opnieuw gebruikt worden. Want het is een enorm ecologisch voordeel dat men oude PVC producten opnieuw kan gebruiken en tot startmateriaal voor een nieuwe productlevenscyclus kan maken. Bovendien betekent PVC recycling naast het sparen van hulpbronnen ook marktherstel. Want aan het einde van het recyclageproces staat opnieuw praktisch zuiver PVC ter beschikking dat gelijk is aan het nieuwe materiaal. Het voordeel: profielen van recyclagemateriaal beschikken over dezelfde reële eigenschappen als nieuwe profielen. Maar bovendien wordt bij de productie van recyclageprofielen in tegenstelling tot nieuwe profielen, een aanzienlijke hoeveelheid CO2 bespaard.

De zakencijfers van het jaar 2012 bewijzen dat de verbintenis van Rewindo lonend is. Er werden meer dan 22.000 ton gerecycleerde pellets geproduceerd uit oude ramen, deuren en rolluiken. Dat komt overeen met circa 1,2 miljoen oude ramen.


L'ACIER - UNE DURABILITÉ ÉPROUVÉE

Depuis des milliers d'années, l'acier est utilisé pour une grande variété d'applications. Le matériau est fondu encore et encore pour créer quelque chose de nouveau. L'acier est constamment perfectionné et le processus de production est successivement optimisé en termes de consommation d'énergie.

L'acier offre un potentiel de recyclage exceptionnellement élevé et est connu pour sa durabilité et sa longévité. Les fenêtres, les portes et les façades en acier et en acier inoxydable permettent une construction et une utilisation durables des bâtiments et se caractérisent par leur grande durabilité et leur recyclabilité.

Pour le prouver, l'industrie sidérurgique a commandé des DEP (Déclarations environnementales de produits) à la VFF (Verband für Fenster und Fassaden - Association pour les fenêtres et les façades), qui démontrent clairement la durabilité du matériau dans l'enveloppe du bâtiment ainsi que dans l'aménagement intérieur. Les DEP spécifiques aux clients et aux projets peuvent être obtenus rapidement, facilement et à peu de frais auprès de l'institut d'essai ift-Rosenheim.

DUURZAAMHEID BIJ SCHÜCO

Brochure om te downloaden

Fassade

In deze brochure leest u alles over onze ambities ten aanzien van duurzame gebouwontwikkelingen, waarmee Schüco tijdig reageert op de globale uitdagingen.

Voorbeeldconcepten
Dashboard
Sluiten