Wat zoekt u?

...

Het doel: de mens, de omgeving en het milieu in balans brengen.

Het doel: de mens, de omgeving en het milieu in balans brengen.

Megatrends die zich wereldwijd in gang hebben gezet zijn bijvoorbeeld de verstedelijking en het meer en meer samensmelten van werken en wonen. Het bewustzijn om zorgvuldigere met onze planeet om te gaan en energie te besparen heeft ook zijn invloed op de manier van bouwen. Duurzame architectuur is geen modeverschijnsel maar de enige weg die we kunnen en moeten gaan. Sociaal-culturele aspecten zijn net zo belangrijk als ecologische en economische kwaliteiten. Het doel: de mens, de omgeving en het milieu met elkaar in balans te brengen.


Gebouwen spelen hierin een sleutelrol. Het gevoel van comfort en de gezondheid van de gebruiker wordt sterk beïnvloed door visuele, thermische, akoestische, ergonomische en hygiënische aspecten. Tevens spelen financiële en economische belangen mee bij de waarde van het vastgoed. Gebouwen - en de producten die hierin worden toegepast - behoeven daardoor een beoordeling over de gehele levenscyclus. Ook om na gebruik van het gebouw de waardevolle materialen en grondstoffen te hergebruiken. Hiervoor is naast een lange termijn visie ook een optimale kringloop van het materiaal nodig; van ramen en deuren weer opnieuw ramen en deuren maken.

Voor precies deze gebouwen legt Schüco de basis - met technologieën en systeemoplossingen, die de mens centraal stellen, in balans met de natuur en het milieu. Onafhankelijk van het materiaal; Schüco systemen voldoen altijd aan de hoge eisen die gesteld worden aan duurzame productontwikkelingen. Bovendien bieden deze zelfde systemen maximale ontwerpvrijheid met het meest fraaie design, beste comfort, hoogste veiligheid en allerbeste thermische isolatie. De bescherming van het klimaat en het zuinig omgaan met fossiele grondstoffen is onze hoogste prioriteit. En daarbij voegen we aan toe, de lange levensduur van onze eindproducten en de oneindige recyclebaarheid van de materialen.

Schüco neemt zijn verantwoordelijkheid die verder gaat dan puur de producten: de onderneming ondersteunt investeerders, aannemers, architecten, ontwikkelaars en gevelfabrikanten in alle projectfasen - van het eerste idee tot de terugname van de gevels. Dit houdt in dat we naast adviezen over standaardsystemen of projectoplossingen de service bieden om partners in de gehele bouwkolom te voorzien van de benodigde certificaten, systeempaspoorten, garanties, BREEAM informatie en bewijsdocumenten voor de te behalen credits, etcetra.

Meer informatie

Duurzaamheid
Dashboard
Sluiten