Slovakia change

Schüco kvalita sa vzťahuje na všetky komponenty, celé systémy a kompetentné poradenstvo

Solárne systémy a tepelné čerpadlá sú v každom prípade značnou investíciou, ktorá by mala byť optimálne poistená. Najlepšou zárukou dlhoročnej efektívnej prevádzky a vysokých energetických ziskov je vysoká kvalita všetkých použitých komponentov.

Firma Schüco je považovaná za špičkového nemeckého výrobcu slnečných kolektorov a fotovoltaických článkov s mimoriadne vysokými kvalitatívnymi parametrami. Testovanie výrobkov Schüco vysoko prekračuje požadované normy. Všetky výrobky sa pravidelne preverujú striktným manažmentom kvality vo vlastnom technologickom centre. Tak si môžete byť istí, že každý výrobok Schüco poskytuje najlepšie predpoklady pre bezporuchovú prevádzku.

Kvalita aj pri predaji

Rozsiahly sortiment výrobkov ponúka riešenia pre akékoľvek požiadavky. Schüco partner zostaví z rozličných možností optimálny systém a prispôsobí ho individuálnym potrebám. Solárne systémy a tepelné čerpadlá Schüco predávajú výlučne len vyškolení a autorizovaní Schüco partneri.