Slovakia change
Údaje používateľa
E-mail
Heslo

Informácia o ochrane údajov

Pozdravujeme Vás na našom internetovom výstupe a tešíme sa z Vášho záujmu o náš podnik. Ochrana osobných údajov je pre Schüco International KG veľmi dôležitá. Preto venujeme tomuto aspektu veľkú pozornosť pri našich internetových aktivitách.

Zber Vašich osobných údajov

Pri návšteve našich webstránok zvyčajne nepotrebujeme Vaše osobné údaje. Na štatistické vyhodnotenie sú registrované len informácie o mene poskytovateľa internetu, webstránka, z ktorej ste nás navštívili, webstránky, ktoré u nás navštívite, ako aj trvanie a čas návštevy. Ako používateľ internetu zostanete v anonymite. Keď potrebujeme údaje, ktorými Vás identifikujeme (osobné údaje), alebo keď Vás chceme kontaktovať, vždy sa Vás budeme explicitne pýtať. Údaje slúžia na uskutočnenie služby, ktorú požadujete alebo vykonanie želanej transakcie. Môže ísť pritom o prijatie informácií o produktoch a službách Schüco, účasť v súťaži, objednávku informačného listu, o nie bežne dostupnú službu Schüco, prihlásenie sa na nejaké podujatie alebo školenie, alebo stiahnutie a/alebo objednávku produktov Schüco a /alebo o informácie, ktoré sa ich týkajú. Medzi osobnými údajmi, ktoré zbierame, môže byť Vaše meno, firma, Vaša obchodná mailová adresa, telefónne číslo a adresa.

Poznámka: Osoby mladšie ako 18 rokov by nám bez súhlasu rodičov alebo oprávnenej osoby nemali poskytnúť osobné údaje. Nepožadujeme osobné údaje od detí alebo mladistvých.

Využitie Vašich osobných údajov

Osobné údaje zozbierané na tejto webstránke sú používané výlučne na prevádzku webstránky alebo na poskytnutie služieb alebo informácií, ktoré od Vás žiadame alebo ktoré ste schválili.

Keď využívame Vaše osobné údaje na to, aby sme Vám poskytli produkty Schüco, ktoré používate alebo o ktoré sa zaujímate, tak to robíme len s Vaším povolením, ktoré môžete kedykoľvek odvolať. Na základe toho – samozrejme s Vaším povolením – poskytujeteme prípadne informácie ďalším partnerom Schüco, aby Vám mohli spostredkovať informácie o produktoch Schüco, ktoré si želáte.

Niekedy poverí Schüco iné podniky, aby ponúkali v obmedzenom rozsahu služby pre Schüco. K tomu patria služby ako websitehosting, odpovede na zákaznícke otázky o produktoch a službách, sprostredkovanie informácií o produktoch Schüco, mimoriadne akcie atď. Tieto podniky dostanú od nas jedine tie informácie, ktoré potrebujú na vykonanie zodpovedajúcich služieb. Podniky majú povinnosťzaobchádzať dôverne s Vašimi údajmi, a nemajú právo ich využiť na iné účely.

Kontrola Vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zadáte na webstránku Schüco, sa bez Vášho povolenia neposkytujú ďalej okrem prípadu, že je to v rámci zákonných nariadení o ochrane údajov vyjadrené inak.

Nekomplikovaným použitím mailovej adresy „schueco@schueco.sk“ môžete kedykoľvek nahliadnuť na Vaše uložené údaje, zmeniť ich alebo odvolať Vaše povolenie na využívanie údajov.

Samozrejme sa môžete v prípade otázok obrátiť poštou na Schüco International KG, organizačná zložka Slovensko, Tomášikova 17, 821 01 Bratislava.

Ak by ste odvolali Vaše povolenie na využívanie údajov, nebudeme Vám môcť ďalej poskytovať služby, ku ktorým potrebujeme Vaše osobné údaje.

Cookies

Schüco International KG používa na svojich webstránkach cookies (= malé dočasné dáta) na zistenie statusu používateľa. Pomocou cookies je možné zjednodušiť návštevníkovi surfovanie po wenstránkach, keďže ho môžeme priamo zaviesť do preňho relevantnej oblasti.

Väščina prehliadačov už cookies akceptuje automaticky. Samozrejme si môžete prehliadať naše webstránky aj bez cookies. Všetky moderné prehliadače ponúkajú k tomu rôzne možnosti nastavenia. Keď však neakceptujete žiadne cookies, môže to viesť k funkčným obmedzeniam našej ponuky.

Odkazy na iné webstránky

Na internetovom výstupe Schüco sa nachádzajú odkazy (tzv. linky), ktoré Vás môžu nasmerovať na webstránky iných firiem. Za ich obsah a stratégie ochrany údajov Schüco International KG nezodpovedá.

Bezpečnostné princípy

Prijali sme zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby sme ochránili u nás uložené údaje našich architektov/zákazíkov/dodávateľov pred náhodnými alebo úmyselnými manipuláciami, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné zásady sa neustále zlepšujú spolu s technologickým vývinom.

       
* Povinné políčka