Slovakia change

Zimné záhrady Schüco

Zimné záhrady Schüco umožňujú bývať v harmónii s prírodou - úplne nezávisle od ročných období a poveternostných podmienok. Zimné záhrady Schüco splnia každé želanie, či už ide o dielensky predvyrobené komponenty, o osobité varianty stvárnenia alebo o bohatý program príslušenstva, ako sú napr. vetracia technika, tieniace systémy a osvetlenie.

Zimné záhrady v skratke:

  • Početné pôdorysné tvary: od jednoduchej pultovej strechy až po polygonálny model v pavilónovom štýle
  • Svojráznosť možno vyjadriť najrozličnejšími alternatívnymi architektonickými prostriedkami a možnosťami stvárnenia
  • Široký priestor stvárnenia - aj z hľadiska širokej farebnej pestrosti
  • Kombinovateľné s prvkami používanými v overených systémoch Schüco AWS a ADS
  • Bohaté príslušenstvo: vetranie, slnečné tienenie, riadiace moduly, osvetlenie atď.
  • Overená kvalita a systémová bezpečnosť

Vysoko kvalitné hliníkové konštrukcie zimných záhrad Schüco možno realizovať s najrozličnejšími spôsobmi otvárania.

Hliník

Hliníkové zimné záhrady ponúkajú popri overenej systémovej technike Schüco aj mnoho konštrukčných výhod. Za kvalitu materiálu, vyspelú techniku a spracovanie ručia vyše 50-ročné skúsenosti Schüco.

viac