Slovakia change

Bezpečnostné systémy Schüco

Ak dnes niekto vyžaduje vyššiu bezpečnosť, nemusí sa zriekať príjemného vzhľadu, či osobitých možností stvárnenia. Aby sa predišlo život ohrozujúcim situáciám a zabránilo sa vzniku vecných škôd, Schüco ponúka bezpečnosť, ktorú nevidno. Pritom nedochádza k negatívnemu ovplyvneniu vonkajšieho dizajnu. Kreatívne možnosti osobitého vyjadrenia tvaru a farebného stvárnenia ostávajú neobmedzené.

Bezpečnostné systémy v skratke:

  • Prvotriedna protipožiarna odolnosť a dymotesnosť
  • Balistická odolnosť až do triedy FB 6
  • Efektívna ochrana proti vlámaniu
  • Odolnosť proti účinku tlakovej vlny v dôsledku výbuchu EPR 1
  • Možnosť individuálneho bezpečnostného vybavenia podľa najrozličnejších tried bezpečnosti
  • Príjemný dizajn, dokonalá estetika
  • Široká paleta farieb
  • Systémová kompatibilita a bezpečnosť
  • Certifikovaná kvalita
  • Možnosť špeciálnych riešení

Pre všetky bezpečnostné okná a dvere sú k dispozícii zodpovedajúce certifikáty / osvedčenia, ktoré v mnohých prípadoch požiadavky platných noriem dokonca prekračujú.

Protipožiarna odolnosť a dymotesnosť

Schüco ponúka kompletne odskúšané hliníkové systémové riešenia fasád, okien, dverí i deliacich stien vrátane kovaní a zasklenia, pomocou ktorých možno vynikajúco technicky splniť najrozličnejšie protipožiarne požiadavky a dosiahnuť dymotesnosť.

viac

Systémy odolné voči vlámaniu

Pomocou okien, dverí a posuvných dverí, ako aj fasád a zimných záhrad odolných voči vlámaniu od Schüco sa dosahuje celková bezpečnosť objektu. Všetky jednotlivé komponenty sú vzájomne zladené.

viac

Systémy zamedzenia úteku osôb

Prvky zamedzujúce úteku osôb, ako okná, dvere a fasády sú bezpečnostno-technické systémy, ktorých najvyšším cieľom je zabezpečiť ochranu všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú v budove. Schüco ponúka množstvo riešení pre okná a dvere, aby zamedzovali úteku osôb.

viac

Balisticky odolné systémy

Práve pri obchodovaní s budovami možno nájsť sféry, kde sa okrem odolnosti proti vlámaniu požadujú aj balisticky odolné systémy (s ochranou proti priestrelu). Schüco aj pre túto oblasť ponúka vhodné systémy s navzájom dokonale zladenými komponentmi.

viac

Systémy tlmiace účinok tlakovej vlny v dôsledku výbuchu

S celosvetovo sa zvyšujúcim počtom útokov rastie potreba zaistenia bezpečnosti - teda potreba použitia okien, dverí a fasád, ktoré tlmia účinok tlakovej vlny v dôsledku výbuchu. Schüco dodáva vynikajúce systémy aj pre túto citlivú oblasť.

viac