Slovakia change

Systém finalizácie Schüco Finish: Povrch je vizitkou

Význam povrchovej úpravy sa z klasickej ochrannej funkcie surového hliníkového povrchu rozšíril na charakteristický stvárňujúci a rozlišovací znak. Povrchová úprava ako uzatvorenie povrchu, spája estetické aspekty (farba, dekoračné efekty, celkový dojem) so želanou ochrannou funkciou (klimatický predel medzi exteriérom a interiérom, ochrana pred dažďom a slnečným vplyvom, lokálne vplyvy životného prostredia).

Systémom finalizácie Finish, ako súčasťou stavebnicového systému, Schüco podporuje svojich zákazníkov a konečných zákazníkov (investorov) v sfére

  • poradenstva o povrchových úpravách (technológiách, predpokladoch, realizácii).
  • Plošná celosvetová sieť certifikovaných a kontrolovaných partnerov Schüco špecializovaných na povrchové úpravy.
  • Výhradný logistický partner - neupravovaný materiál, aj materiál s povrchovou úpravou - na jednej adrese.
  • Záruka na surový materiál (profily a plechy) a na realizovanú povrchovú úpravu ako na jeden vyrobený celok.
  • Ďalším prínosom je medzifinancovanie cez Schüco. Pri objednávke systémovej finalizácie Finisch: Schüco zaúčtuje surový materiál a povrchovú úpravu až po ukončení povrchovej úpravy.

Kritériá výberu

Rozhodnutie pre určitú povrchovú úpravu by malo byť založené na detailnom poradenstve, pri ktorom sa prediskutujú požiadavky objektu a predstavy zákazníka a predstavia sa možnosti povrchovej úpravy vrátane ponúkaných farebných odtieňov a dekoratívnych efektov.

viac

Predúprava

Keďže hliník nepatrí medzi ušľachtilé kovy, rýchlo reaguje so vzdušným kyslíkom, pričom vytvára kompaktný povlak, do ktorého prenikajú aj nečistoty z okolitého prostredia.

viac

Prášok

Pri procese elektrostatického práškovania sa medzi práškom a upravovaným materiálom vytvorí elektrické pole. Vplyvom tlakového vzduchu turbulujúci a pri vypúšťaní elektricky nabitý prášok, vďaka rozdielnej polarizácii prášku a materiálu priľne k povrchu upravovaného materiálu.

viac

Eloxované farby

 Eloxovací proces je elektrochemický proces, pri ktorom sa anodicky polarizovaný hliníkový podklad (napr. surové profily) ponára do kyslého vodného elektrolytického roztoku. Na styčnej ploche hliníka a elektrolytického roztoku prebieha elektrochemicky spustená  reakcia, ktorá napokon vedie k vytvoreniu definitívneho povlaku z oxidu hlinitého.

viac

Tekutý lak

Tekuté laky pozostávajú zo spojiva, pigmentu a potrebných prímesí v organických rozpúšťadlách.
Pri architektonickej aplikácii je spojivovou bázou polyuretán resp. fluórové polyméry (PVDF, DURAFLÓN) v závislosti od účelu použitia a požiadaviek.

viac

Plastové povrchy 

Široké farebné spektrum farebných a drevených vzorov, ako aj takmer neobmedzený výber RAL farieb a eloxovaných povrchových úprav pri hliníkových krycích lištách ponúka všetky možnosti, ako správnym spôsobom farebne zdôrazniť stavebné dielo.

viac