Slovakia change

Tepelné čerpadlá Schüco

Moderné tepelné čerpadlá od Schüco plnohodnotne nahrádzajú konvenčné vykurovacie systémy. Pri modernizácii alebo pri novej výstavbe možno úplne upustiť od inštalácie vykurovacích systémov na naftu, plyn alebo pelety.

Pri spojení so slnečnými kolektormi so súčasným prioritným zapnutím solárneho systému sa znižuje počet zapnutí tepelného čerpadla a redukuje sa počet prevádzkových hodín. Tým sa zvyšuje výkonové číslo ako aj životnosť tepelného čerpadla a súčasne sa znižuje spotreba elektrickej energie.

Tepelné čerpadlo na ohrev vody Schüco WPSol 300 

Tepelné čerpadlo Schüco, ktoré  získava požadovanú energiu zo vzduchu miestnosti a dva kolektory Schüco pokrývajú celkový ohrev pitnej vody až pre štyri osoby.

viac

Tepelné čerpadlo zem-voda Schüco HPSol

Tepelné čerpadlo zem-voda HPSol je tepelné čerpadlo vytvorené na vykurovanie budovy a prípravu teplej vody optimalizované na prepojenie solárneho okruhu so slnečnými kolektormi. Kombinuje vysokú efektivitu s nezávislosťou od fosílnych energetických nosičov.

viac

Príslušenstvo pre tepelné čerpadlá Schüco

Schüco pre svoje tepelné čerpadlá ponúka vhodné príslušenstvo pre optimálne komplexné zostavy. Hydraulické skupiny, rozdeľovače vykurovacích okruhov, zemné skupiny a pasívne chladiace jednotky sú ideálnym doplnkom pre tepelné čerpadlá Schüco.

viac