Slovakia change

Bezpečnosť a automatizácia od Schüco

Na fasádu budovy - rozhranie medzi interiérom a exteriérom - sa kladú vysoké nároky z hľadiska úspory energie, bezpečnosti, automatizácie a dizajnu.

Na splnenie týchto dôležitých funkcií Schüco ponúka množstvo vzájomne zladených systémov a technológií. V ich rámci sa prvky fasády napájajú na systém automatizácie budovy a tým sa podporuje úspora energie. Systémy odolné voči proti požiaru, opatrenia proti vlámaniu a úteku osôb, ako i elektronické systémy kontroly vstupu od Schüco sa starajú o bezpečnosť. Ďalšie prvky od Schüco umožňujú bezbariérový prístup, ako aj jednoduchú, rýchlu a pohodlnú obsluhu dverí a okien. Všetky prvky pritom možno, z hľadiska stvárnenia  vynikajúco včleniť do nadčasovo estetických dizajnových radov Schüco.

Multifunkčné dvere Schüco

Pre všetky prípady, keď sa od dverí vyžaduje viac, než len jednoduché otváravé funkcie, možno odporučiť multifunkčné dvere Schüco. Vychádzajú z overeného dverného systému Schüco ADS a  obsahujú ďalšie alternatívne voliteľné štandardné prvky, ktoré sú vynikajúco vzájomne zladené.

viac

Kontrola vstupu Schüco

Manažér dverí Schüco je spoľahlivý systém na kontrolu, riadenie a dokumentáciu prístupu do zón vyžadujúcich zaistenie bezpečnosti. Možno ho kombinovať s rôznymi systémami vstupu bez použitia kľúča od Schüco.

viac

Únikové a núdzové východy Schüco

Únikové dvere a panikové systémy Schüco v prípade núdze spoľahlivo uvoľnia cestu, a tým  vytvárajú optimálnu bezpečnosť budovy. Únikové dvere možno pritom flexibilne napojiť na systém automatizácie budovy a prepojiť s ďalšími funkciami, ako je napr. kontrola vstupu.

viac

Odolnosť voči vlámaniu systémami od Schüco

Okrem vysokej úrovne základnej bezpečnosti systémov Schüco, ponúkajú okná, dvere a fasády odolné voči vlámaniu ešte vyššiu celkovú a testovanú bezpečnosť do triedy WK3.

viac

Zamedzenie úteku osôb riešeniami od Schüco

  

Schüco na tento účel ponúka množstvo riešení, ktoré bránia úteku osôb, pozostávajúcich so starostlivo vzájomne zladených jednotlivých prvkov. Bezpečnostná technológia je prevažne neviditeľne včlenená do vnútra prvkov.

viac

Automatizácia budovy Schüco

 S rastúcimi cenami energie hrá čoraz dôležitejšiu rolu energetická bilancia budovy. Schüco preto ponúka inovatívne riešenia k téme Energy3: Energiu šetriť - energiu získavať - energiu riadiť - pomocou elektrického zosieťovania a automatického riadenia.

viac

Bezbariérový prístup Schüco

Bezbariérový prístup od Schüco je hospodárne komplexné riešenie, ktoré možno získať na jednej adrese. Či ide o elektricky poháňané otváravé alebo posuvné dvere, ponúkané riešenia  presvedčujú inteligentnou funkčnosťou a estetickým dizajnom.

viac