Slovakia change

Prehľad produktov

Tieniace systémy

Aktívny tieniaci systém významne prispieva k úspore energie v moderných bytových a obchodných stavbách, a prispieva tiež k pohodliu používateľa. Inteligentné riadiace systémy zaisťujú komfort a maximálne využitie:

viac

Povrchová úprava

Povrchová úprava sa rozšírila zo svojej klasickej ochrannej funkcie surového hliníkového povrchu na znak stvárnenia a ohraničenia.

viac

Stroje na opracovanie hliníka

Všetko z jednej ruky: stroje, profilové systémy, software, servis a horúca linka.
Vďaka celistvému mysleniu v kompletných systémoch je Schüco Váš kompetentný partner pre úspech na trhu.

viac

Fasády a svetlíky

Fasády sú centrálnym prvkom pri projektovaní a stvárnení plášťov budovy. Tu ponúka Schüco rôznorodé systémy, s ktorými sa dajú architektonicky suverénne realizovať aj tie najinovatívnejšie fasádne koncepty: od opticky perfektných okenných fasád cez impozantné konštrukcie s celoplošným zasklením až po high-tech synergické fasády.

viac

Bezpečnostné systémy

Kvôli zaisteniu vyššej bezpečnosti sa dnes už nikto nemusí vzdávať atraktívnej optiky a individuálnych konštrukčných riešení. Schüco ponúka zabezpečenie, ktoré nie je viditeľné, ale zabraňuje vzniku nebezpečných situácií a predchádza tvorbe škôd.

Bezpečnosť & automatizácia

Na fasádu budovy - rozhranie medzi interiérom a exteriérom - sa kladú vysoké nároky z hľadiska energie, bezpečnosti, automatizácie a dizajnu.

viac