Netherlands change

De energiebehoefte voor klimatisering wordt steeds groter

De klimaatregeling van kantoren en winkel- en woonruimten neemt drastisch toe in Europa. De conventionele klimaatregeling gebeurt grotendeels op basis van elektrisch aangedreven AC-compressors. De behoefte aan elektrische energie voor de werking ervan is enorm hoog en de bedrijfskosten voor klimaatregeling stijgen gestaag. Daarbij komen nog de belastingen van het milieu door krachtcentrales voor stroomopwekking. Daarbij is het belangrijk om weten dat de conventionele klimaatregelingapparatuur op de piekbelasting draait rond het middaguur. Omwille hiervan wordt het gebruik van conventionele klimaatregelingapparatuur in veel landen gereglementeerd.

Schüco biedt een milieuvriendelijke oplossing

De solaire koeling van Schüco gebruikt de zon als primaire energiebron. De energiebehoefte van de koelmachine met thermische verdichter wordt voor maar liefst 98% uit zonne-energie gehaald. Omdat het grootste deel van het koelvermogen geleverd dient te worden wanneer er ook het meeste zonne-instraling is, vormt de koeling van gebouwen een ideale toepassing voor zonne-energie. De energie voor de verdichting en verhitting van het koelmiddel wordt gewonnen met behulp van zonnecollectoren op het dak of tegen de gevel van het gebouw en wordt daarna in bufferreservoirs opgeslagen. Dankzij het gebruik van beproefde massa-geproduceerde componenten met geringe slijtage, is een betrouwbare werking van de installatie gegarandeerd.