Iceland change

Facader: at kombinere kreativitet med høj teknologi

Facaden er det centrale element i planlægning og design af en bygnings klimaskærm. Schüco tilbyder et stort udvalg af systemer, der kan realisere innovative facadekoncepter og opfylder høje arkitektoniske krav: alt fra vinduesbånd til structural glazing og high-tech synergifacader.

Egenskaber:

  • Komplette profilsystemer i aluminium og stål
  • Alle facadetyper, inklusive dobbeltfacader
  • Vindueselementer i alle åbningstyper
  • Faste og bevægelige solafskærmningssystemer
  • Innovativ facadeteknologi
  • Moderne brand- og røghæmningsteknologi
  • Facadekonstruktioner i alle sikkerhedsklasser

Med det omfattende program af profiler fra Schüco og Schüco stålsystemer Jansen er det muligt at konstruere de mest forskellige facadekoncepter i aluminium og stål. Vores facadesystemer giver arkitekter og planlæggere stort kreativt spillerum. Skræddersyede løsninger baseret på eksisterende, gennemtestede systemer kan også realiseres.

Aluminium

Med et omfangsrigt program af aluminiumprofiler og tilbehør er det muligt at realisere en mangfoldighed af forskellige konstruktioner og udformninger af facader. Alle Schüco facadesystemer er gennemtestet og bliver løbende videreudviklet.

more

Stål

Stål er det optimale materiale, når det det gælder facader i store flader: materialets høje statiske egenskaber betyder, at der kan konstrueres facader med store elementstørrelser med forholdsmæssigt smalle profildybder og slanke profilbredder.

more