Czech Republic change

Schüco Bezpečnostní systémy: protipožární a protikouřová ochrana, zabezpečení proti vloupání, neprůstřelnost a odolnost proti účinkům výbuchů - pro každý případ ten správný systém

Pro zajištění dostatečného zabezpečení není v současnosti nutné zříci se příjemného vnějšího vzhledu objektu či jeho individuálních dekoračních prvků. Schüco nabízí zabezpečení, které není na první pohled patrné, avšak dokáže čelit životu nebezpečným situacím a poškozování cizího majetku.
Přitom nedochází k narušování vnějšího vzhledu. Zachovány zůstávají také možnosti kreativního řešení individuálních tvarů a barevného uspořádání.

Přehled zabezpečovacích systémů:

  • Protipožární a protikouřová ochrana špičkové třídy
  • Neprůstřelnost do třídy odolnosti FB 6
  • Efektivní ochrana proti vloupání
  • Odolnost vůči účinkům výbuchu EPR 1 a US-GSA
  • Možnost individuální volby zabezpečovací úpravy v celé řadě nejrůznějších bezpečnostních tříd
  • Sympatický design, brilantní estetický vzhled
  • Široká škála barevných odstínů
  • Kompatibilita zabezpečujících systémů
  • Certifikovaná jakost
  • Možnosti speciálních řešení

Pro všechna bezpečnostní okna a dveře jsou k dispozici příslušné zkušební protokoly/atesty, které v mnoha případech překonávají stávající normy.

Protipožární a protikouřová ochrana

Po celém světě v současnosti rostou požadavky po bezpečném životě a proti krádežím zabezpečených objektech – v oblasti privátní bytové zástavby, ale také u veřejných a průmyslových objektů. Výsadou architektů, projektantů a stavebníků přitom je efektivní protipožární a protikouřový koncept.

další

Systémy na ochranu proti vloupání

Okna, dveře a posuvné systémy odolné proti vloupání, včetně fasád a zimních zahrad značky Schüco, zaručují komplexní zabezpečení objektu. Všechny komponenty jsou vůči sobě perfektně sladěny.

další

Protiúnikové systémy

Protiúnikové prvky, jakými jsou okna, dveře a fasády, jsou bezpečnostně technické systémy, kterých se používá především ve věznicích, policejních, soudních či celních objektech, ale také v psychiatrických ústavech.

další

Neprůstřelné systémy

Především u obchodních objektů se vyskytují oblasti, ve kterých jsou vedle ochrany proti vloupání vyžadována také neprůstřelná řešení, např. u bank a pojišťoven, na poštách, u státních institucí nebo v objektech maloobchodní sítě. Schüco také v této oblasti nabízí vhodné systémy s perfektně vůči sobě sladěnými komponenty.

další