Czech Republic change

Schüco systém Finish - Povrchová úprava jako vizitka

Zušlechťování povrchu se ze své klasické ochranné funkce hrubého hliníkového povrchu vyvinulo až ve výraznou součást vzhledu a rozlišení. Jako horní povrchová úprava v sobě Finish kombinuje estetické aspekty (barva, dekorativní efekty, celkový vzhled, jednoznačná identifikace firmy) s nezbytnou ochrannou funkcí (oddělení venkovního/vnitřního klimatu, ochrana před deštěm a slunečním zářením, lokální vlivy okolního prostředí).

Společnost Schüco modulovým systémem Finish podporuje své zákazníky a jejich investory v oblastech

  • Konzultace v oblasti úpravy povrchu (technologie, předpoklady, realizace).
  • Celosvětová síť certifikovaných a kontrolovaných Schüco-partnerů v oblasti úpravy povrchu.
  • Výhradní logistický servis (neupravený a zušlechtěný materiál od jednoho výrobce).
  • Poskytování garance na výsledný produkt, tedy na surový materiál (profily a plechy) a jeho povrchovou úpravu.
  • Další výhodou je průběžné financování společností Schüco: při objednání systému Finish Vám společnost Schüco vystaví konečný účet za surový materiál a jeho povrchovou úpravu teprve po dokončení této povrchové úpravy.

Výběrová kritéria

Rozhodnutí o konečné úpravě určitého povrchu by mělo bazírovat na detailní konzultaci, v rámci které by měly být se zákazníkem projednány jeho představy, požadavky objektu a možnosti opracování včetně možných barevných tónů a dekorativních efektů.

další

Předběžná úprava

Jelikož hliník není ušlechtilý kov, reaguje rychle s atmosférickým kyslíkem a vytváří kompaktní, odolnou vrstvu, která obsahuje také nečistoty sebrané z okolního prostředí. Kvůli rozdílné tloušťce však tato vrstva není - coby ochranná vrstva - vhodná ani z funkčního, ani z dekorativního hlediska.

další

Práškové lakování

Při procesu elektrostatického nanášení prášku se mezi práškem a lakovaným materiálem vytvoří elektrické pole. Stlačeným vzduchem hnaný a na vyústění elektricky nabitý prášek je - kvůli rozdílné polaritě tohoto prášku a zpracovávaného materiálu - přitahován k povrchu tohoto materiálu.

další

Eloxování

Technologie eloxování je elektrochemický proces, během kterého je anodicky polarizovaný hliníkový substrát (např. surové profily) ponořen do vodního, kysele nastaveného elektrolytu. Při kontaktu hliníku a elektrolytického roztoku dochází k elektrochemické reakci, která následně vede k vytvoření definované ochranné vrstvy z oxidu hliníku.

další

Mokré lakování

Mokré laky se skládají z následujících složek: pojiva, pigmentu a nezbytných přísad v organických rozpouštědlech. Ve stavebnictví je výběr pojiva na bázi polyuretanu resp. fluorovaného polymeru (PVDF, DURAFLON) závislý na účelu použití a požadavcích projektu.

další

Plastové povrchy

Široké spektrum barev a imitací dřeva, včetně prakticky neomezeného výběru RAL-barev a eloxování u hliníkových krycích lišt, to vše umožňuje zvýraznit Váš stavební záměr tím správný barevný akcentem.

další