Belgium (nl) change

Brand- en rookbeveiliging

Schüco biedt volledig beproefde systeemoplossingen uit aluminium voor gevels, ramen, deuren en scheidingswanden inclusief beslagen en beglazing, waarmee technisch perfect aan de meest uiteenlopende eisen inzake brand- en rookbeveiliging kan worden voldaan.

meer

Inbraakwerende systemen

Met inbraakwerende ramen, deuren en schuifsystemen, alsook gevels en veranda's van Schüco is te allen tijde een algemene beveiliging gegarandeerd. Alle afzonderlijke onderdelen zijn op elkaar afgestemd.

meer

Uitbraakwerende systemen

Uitbraakwerende elementen, zoals ramen, deuren en gevels, zijn veiligheidstechnische inrichtingen met als hoofddoel de veiligheid van alle personen die zich in het gebouw bevinden, te garanderen. Schüco heeft tal van oplossingen uitgewerkt voor uitbraakwerende ramen en deuren.

meer

Penetratiewerende systemen

Vooral in openbare, bedrijfs- en handelsgebouwen is in bepaalde gevallen niet alleen inbraakwering vereist, maar ook penetratiewering. Schüco biedt ook voor die toepassingen passende systemen met perfect op elkaar afgestemde onderdelen.

meer

Explosiewerende systemen

Door het toenemende aantal aanslagen wereldwijd groeit de nood aan beveiliging, en daarmee ook de nood aan explosiewerende ramen, deuren en gevels. Ook voor deze gevoelige toepassingen heeft Schüco perfecte systemen ontwikkeld.

meer