Belgium (nl) change

Produktübersicht

Gevels

Gevels zijn het centrale element bij de planning en vormgeving van de gebouwbekleding. Ook hier beschikt Schüco over een ruime keuze systeemoplossingen, waarmee zelfs de meest innovatieve gevelconcepten architecturaal soeverein kunnen worden gerealiseerd: optisch perfecte raamgevels, indrukwekkende glazen constructies, hightechsynergiegevels enz.

meer

Beveiligingssystemen

Automatisiering

Aan de gevel van een gebouw, de scheiding tussen binnen en buiten, worden hoge eisen gesteld wat betreft energie, veiligheid, automatisering en design..

meer

Zonwering

Met actieve zonwering en blinderingen kan aanzienlijk op energie worden bespaard in moderne woon- en handelsgebouwen. Bovendien verhogen ze het comfort van de gebruikers. De intelligente besturingssystemen zorgen voor comfort en maximaal gebruiksnut:

meer

Oppervlaktebehandeling

De veredeling die vroeger een klassieke beschermfunctie had ten aanzien van de de ruwe aluminiumoppervlakken is geëvolueerd tot een vormgevings- en begrenzingskenmerk. Als oppervlakte-afsluiting verenigt de afwerking esthetische aspecten (kleur, decoratieve effecten, globale indruk tot en met bedrijfsidentificatie) met de gewenste beschermfunctie (scheiding buiten-/binnenklimaat, regen- en zonwering, lokale milieu-invloeden).

meer