Belgium (nl) change

Schüco systeemafwerking - oppervlakken als visitekaartje

De veredeling die vroeger een klassieke beschermfunctie had ten aanzien van de de ruwe aluminiumoppervlakken is geëvolueerd tot een vormgevings- en begrenzingskenmerk. Als oppervlakte-afsluiting verenigt de afwerking esthetische aspecten (kleur, decoratieve effecten, globale indruk tot en met bedrijfsidentificatie) met de gewenste beschermfunctie (scheiding buiten-/binnenklimaat, regen- en zonwering, lokale milieu-invloeden).

Daarom ondersteunt Schüco op dat gebied zijn klanten en opdrachtgevers met de systeembouwsteen systeemafwerking

  • Veredelingsadvies (technologieën, voorwaarden, omzetting).
  • Wereldwijd, zich over het hele gebied uitstrekkende net van gecertificeerde en gecontroleerde Schüco veredelingspartners.
  • Enige logistiekpartner (onbehandeld en veredeld materiaal uit één hand).
  • Garantie van de ruwe materialen (profielen en plaatstaal) en de veredelingsprestatie als één producteenheid.
  • Bijkomend voordeel is de tussentijdse financiering via Schüco: Pas na de beëindiging van de veredeling brengt Schüco de ruwe profielen en veredeling bij een systeemafwerkingsbestelling in rekening.

Selectiecriteria

De keuze van een bepaalde oppervlakteafwerking moet derhalve op een gedetailleerd advies berusten waar in een gesprek de projectvoorwaarden en de voorstellingen van de klanten besproken worden en de veredelingsmogelijkheden, inclusief de mogelijke kleurtonen en decoratieve effecten kunnen voorgesteld worden.

meer

Voorbehandeling

Door zijn onedel karakter reageert aluminium snel met zuurstof en vormt een compacte sperlaag waarin ook omgevingsafhankelijke vervuiling opgenomen wordt. Deze laag kan door haar onderscheiden dikte niet dienen als beschermingslaag en is evenmin geschikt voor decoratieve aspecten.

meer

Poeder

Bij het elektrostatisch bepoederingsprocédé wordt tussen het poeder en het te bedekken materiaal een elektrisch veld opgebouwd. Het met luchtdruk behandelde en daardoor elektrostatisch geladen poeder wordt door verschillende polarisering poeder/materiaal op de oppervlakken van de te bedekken materialen aangebracht.

meer

Anodiseren

Het anodiseerprocédé een elektrochemisch procédé waarbij het anodisch gepolariseerde aluminiumsubstraat (bv. ruwe profielen) in een waterige, zuur ingestelde elektrolyse-oplossing ondergedompeld wordt. Aan het raakvlak aluminium -  Elektrolyse wekt een elektrochemisch ingeleide reactie op die uiteindelijk tot de vorming van een gedefinieerde sperlaag uit aluminiumoxide leidt.

meer

Natlak

Natlakken bestaan uit de volgende bestanddelen: bindmiddel, pigment en de noodzakelijke organische oplosmiddel-additievent.
Bij architecturale toepassingen is de bindmiddelbasis polyurethaan resp. fluorpolymeer (PVDF, DURAFLON) afhankelijk van het inzetdoel en de vereisten.

meer