Informace o ochraně dat

Vítáme Vás na našem internetovém portálu a jsme potěšeni Vašim zájmem o naši společnost. Společnost Schüco International KG klade velkou váhu na ochranu osobních dat . Proto v rámci internetových aktivit klademe velký důraz právě na tento aspekt.

Vyjádření souhlasu s ochranou dat
Uživatelské a licenční podmínky

Evidence Vašich osobních dat

Při návštěvě našich internetových stránek od Vás zpravidla nepotřebujeme žádná osobní data. Ke statistickému vyhodnocování však jsou registrovány informace o názvu Vašeho provozovatele internetových služeb, internetových stránkách, ze kterých si nás prohlížíte, internetových stránkách, které si u nás prohlížíte a době a datu Vaší návštěvy. Přesto však zůstáváte anonymním uživatelem internetu. Pokud potřebujeme konkrétní data, pomocí kterých dochází k Vaší osobní identifikaci (osobní data) nebo ke kontaktu s Vámi, jsou vždy vyžadována explicitně. Tato data slouží k přípravě Vámi požadované služby nebo k provádění příslušných požadovaných transakcí. Přitom se může jednat o zasílání informací o produktech a službách společnosti Schüco, účasti v soutěži o ceny, zasílání aktuálních novinek, využívání obecně nedostupných služeb společnosti Schüco, přihlášky na různé akce či školení, nebo stahování a/nebo objednávání Schüco produktů a/nebo příslušných informací. U námi evidovaných dat se může jednat o Vaše jméno, název Vaší firmy, Vaši obchodní e-mail adresu, Vaše telefonní číslo a Vaší adresu.

Upozornění: Osoby mladší 18ti let by nám bez svolení rodičů či příslušných zákonných zástupců neměly poskytovat žádná osobní data. Nevyžadujeme žádná osobní data od dětí či mladistvých.

Používání Vašich osobních dat

Osobní data získaná na těchto internetových stránkách jsou využívána výhradně za účelem provozu tohoto webového portálu a k poskytování služeb a informací, které jsou Vámi požadovány resp. schváleny.

Pokud používáme Vaše osobní data k tomu, abychom Vám poskytli informace o Schüco produktech, které používáte nebo o které máte zájem, činíme tak pouze s Vaším svolením, které můžete kdykoliv odvolat. Kromě toho v případě potřeby předáváme informace našim Schüco partnerům – samozřejmě s Vaším svolením, aby tito mohli zprostředkovat Vámi požadované informace o Schüco produktech.

Společnost Schüco příležitostně najímá jiné firmy, které pak v omezeném rozsahu vyřizují za Schüco příslušné služby. K tomu patří např. Websitehosting, zodpovídání dotazů ohledně nabízených produktů a služeb, zprostředkování informacích o Schüco produktech, speciálních akcích apod.. Tyto firmy od nás získávají výhradně takové informace, kterých je zapotřebí k vyřizování příslušných služeb. Tyto firmy jsou povinny nakládat s Vašimi daty důvěrně a nejsou oprávněny využívat tyto informace k jiným účelům.

Kontrola Vašich osobních dat

Osobní data, která uvedete na webovém portálu společnosti Schüco, nebudou bez Vašeho souhlasu předávána dále, není-li to v zákonné úpravě o ochraně dat výslovně definováno jinak.

Prostřednictvím e-mailu zaslaného na "service@schueco.com" si můžete jednoduše a kdykoliv prohlížet/měnit Vaše uložená data či měnit Vaše svolení s používáním těchto dat.

Tyto možnosti samozřejmě můžete využívat také prostřednictvím běžné pošty, zasílané na adresu Schüco International KG, Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8.

Pokud odvoláte svůj souhlas s využíváním Vašich osobních dat, nebudeme Vám bohužel moci poskytovat služby, které vyžadují uvedení Vašich osobních dat.

Cookies

Společnost Schüco International KG používá na svém webovém portálu Cookies (= malé dočasné soubory), které pomáhají k identifikaci uživatele. Cookies zjednodušují návštěvníku "surfování" webovými stránkami, přičemž ho mohou navádět přímo do jeho relevantní chráněné oblasti.

Většina webových prohlížečů v současnosti automaticky povoluje Cookies. Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez povolených Cookies. Všechny moderní prohlížeče k tomu nabízí celou řadu různých možností nastavení. Pokud však ve Vašem prohlížeči zakážete Cookies, může to vést k omezení funkčnosti našich webových stránek.

Odkazy na jiné webové stránky

Prostřednictvím odkazů (takzvaných Links), uvedených na webovém portálu společnosti Schüco, se můžete dostat na webové stránky jiných společností. Společnost Schüco International KG nezodpovídá za obsah těchto stránek a jejich strategii ochrany dat.

Bezpečnostní principy

Na ochranu u nás uložených dat našich architektů/zákazníků/dodavatelů před náhodným či úmyslným zneužitím, ztrátou, zničením nebo přístupem ze strany neoprávněných osob, jsme provedli příslušná technická a organizační opatření. Tato naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována adekvátně technologickému vývoji.


Copyright 2013 Schüco